streda 25. mája 2011

Marasmus alebo extrémne hladovanie

Marasmus je stav extrémneho vyhladovania. Vzniká vtedy, keď má jedinec nedostatok energie, bielkovín a ostatných výživových faktorov.

Výskyt marasmu

 • deti
 • dospelí 
 • najmä u ľudí v rozvojových krajinách

Charakteristika marasmu

 • strata rezervného tuku v podkožnej vrste
 • využívanie bielkovín obličiek a pečene
 • poškodenie imunitného systému 
 • slabosť
 • znížená duševná výkonnosť
 • nižšia telesná výkonnosť

Faktory spôsobujúce marasmus

 • porucha jedenia
 • porucha správania sa
 • zrýchlenie metabolizmu
 • poškodenie absorpcie nutrientami

Marasmus detí

 • marasmus môže vzniknúť u detí, ktoré boli predčasne narodené
 • keď matka prestane dojčiť a nemá inú potravu pre dieťa, tiež môže nastať marasmus
 • môže nastať v ktoromkoľvek veku
 • jeho výskyt je častejši ako u kwashiorkore 
 • taktiež sa vyskytuje, keď má dieťa tráviace ťažkosti, hnačky, maláriu, osýpky, záchvaty kašľu
 • dieťa nemôže zavrieť oči
 • koža na dieťati pripomína pokrčený pergamen
 • dieťa má stareckú tvár

Nutričný marazmus dospelých

 • je u dospelých veľmi častý
 • 5 hlavných príčin:
 1. nedostatok potravy (hladovanie - vojny, prírodné katastrofy ako sucho, povodne, zemetrasenie)
 2. nádory
 3. infekcie (najčastejšie AIDS)
 4. poruchy príjmu potravy (napr. anorexia nervosa)
 5. malabsorpcia (nedostatočné vstrebávanie - cystická fibróza, celiakia)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára